הציורים

למען הנוחות, החלטנו להציג את ציוריה של חיה שוורץ לפי שלושה נושאים שעברו כחוט השני בעבודתה:

נופים

אשה לבד

טבע דומם